Prekių garantija

Prekių garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo tinkamo prekių perdavimo (pristatymo) Pirkėjui dienos, arba nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Prekių garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.

Visiems emila.lt parduodamiems elektronikos prietaisams yra taikomas 24 mėnesių garantinis laikotarpis. Baterijoms taikoma 12 mėn garantija.
Pirkėjas, pateikiantis prekę garantiniam remontui (Pardavėjui ar gamintojo atstovams) kartu turi pateikti užpildyta forma (rasite čia), kurioje nurodo priežastį (prekės trūkumą),  su preke pateikia pirkimo dokumentus – sąskaitą faktūrą arba garantinę pažymą. Nepateikus nurodytų dokumentų, Pardavėjas ar gamintojo atstovas turi teisę atsisakyti priimti prekę garantiniam remontui.

Prekes garantiniam aptarnavimui prašome pristatyti į Gražvydo Budrio veikiančio pagal individualios veiklos pažymos numeri: 1094053 būstinę, adresu: J.Basanavičiaus g 53, Kretinga, LT-97125
Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per kuo trumpesnį laiką, tačiau tai netrunka ilgiau nei: 30 darbo dienų nuo prekės perdavimo garantiniam aptarnavimui momento. Pageidautina, kad prekė garantiniam aptarnavimui būtų pristatyta saugiai supakuota ir pilnos komplektacijos, t.y. kad būtų galima įjungti.

Atkreipiame dėmesį, kad:

 • visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į Gražvydo Budrio veikiančio pagal individualios veiklos pažymos numeri: 1094053 būstinę, apmoka Pirkėjas;
 • suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką;
 • Garantinis aptarnavimas neapima tokių darbų kaip prietaiso reguliavimas, valymas ir kt., kurie aprašyti prietaiso naudojimosi instrukcijose, taip pat prietaiso instaliavimo, prietaiso išmontavimo remontui ir sumontavimo.

Garantinis aptarnavimas netaikomas:

 • prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;
 • prekėms, kurios turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių;
 • prekėms, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės;
 • prekėms su pažeistais serijiniais lipdukais;
 • neatsargaus ar neteisingo naudojimo metu;
 • dėl pašalinių objektų sukeltų trumpų sujungimų;
 • dalims, kurios normaliai susidėvi naudojantis prietaisu ir jų darbo trukmė priklauso nuo prietaiso eksploatavimo intensyvumo – dulkių maišeliams, filtrams, šepečiams, antgaliams, lemputėms, maitinimo, kaitinimo elementams, dalims iš stiklo, keramikos, tekstilės ir popieriaus;
 • kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.);
 • jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.;
 • jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, garantinės pažymos);
 • gedimams atsiradusiems dėl neoriginalių priedų naudojimo;
 • susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.).

Susidūrus su problemomis dėl prekių kokybės, rekomenduojame kreiptis tiesiogiai nurodyta kontaktine informacija. +37067337733 arba info@emila.lt